KÄSITYÖMERKIN SÄÄNTÖJEN SELITYKSET

Mitä Sámi Duodji tarkoittaa

Saamelaiskäsityöksi (Sámi Duodji) ymmärretään saamenkielessä käyttötarvikkeet, kuten vaatteet, työvälineet, taloustavarat, pyyntivälineet ja korut, jotka on tehty käsin. Käsityöllä on pitkät perinteet. Myös nykyajan käsityön perinteet ovat luonnonmateriaaleissa. Saamenkäsityöt tehdään vanhan perinteen mukaan, mutta sovellettuna uusiin työmenetelmiin ja uuteen käyttöön alueittain.

Tuotteita, jotka on tarkoitettu matkamuistoksi ja joilla ei ole perinteistä käyttötarkoitusta,

ei merkitä Sámi Duodji – merkillä.

 

Merkin tarkoitus                      

-        Merkki on saamelaiskäsityön tavaramerkki

-        Osoittaa ostajille, että tavaran valmistaja on saamelainen

-        Suojella saamenkäsityön laatua

-        Olla merkkinä siitä että saamenkäsityö on elävä perinne.

 

SÁMI DUODJI – MERKIN SÄÄNNÖT

 

§ 1  Merkki on saamelaiskäsityön tavaramerkki. Merkin tarkoituksena on osoittaa ostajille, että tavaran valmistaja on saamelainen.

 

§ 2  Käsityömerkin haku ja käyttölupa on saamelaisella, jolla on saamelaiskäsityön koulutus tai kokemus.

Tässä yhteydessä saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena ja

- joka on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään tai jonka isä, äiti, isoäiti tai isoisä on oppinut saamen ensimmäisenä kielenään tai

- jonka vanhemmista vähintään toinen on saamelainen edellä mainittujen ehtojen mukaisesti.

 

§ 3 Käsityömerkkiä hallinnoivat ja jakavat

- Suomessa ”Sámi Duodji ry”

- Ruotsissa ”Riksorganisationen Same Ätnam*

- Norjassa ”Sámiid Duodji” ja

- Venäjällä "Čepes Sam taide- ja käsityöyhdistys”

Merkkiä haetaan erityisellä lomakkeella käsityöjärjestöiltä, joilla on oikeus jakaa merkkiä.

 

§ 4 Merkkiä saadaan käyttää perinteisissä käsitöissä ja uusissa tuotteissa, jotka on kehitelty perinteisen tavan mukaan ja perinteisistä materiaaleista.

Tuotteita, jotka on tarkoitettu matkamuistoiksi ja joilla ei ole perinteistä käyttötarkoitusta, ei merkitä Sámi Duodji – merkillä.

 

§ 5 Käsityöjärjestöt, jotka jakavat merkkiä, vastaavat käsityön laadusta. Heidän vastuullaan on seurata käsityömerkillä varustettujen käsitöiden laatua, materiaaleja, käyttöarvoa ja kestävyyttä.

 

§ 6 Merkkiä jaetaan numerosarjoissa, millä estetään merkin väärinkäyttöä. Käsityöntekijä voi kirjoittaa nimensä merkkiin. Käsityöjärjestöt raportoivat vuosittain Saamelaisneuvostolle siitä, että keille käsityömerkki on annettu.


§ 7 Jos merkin käytössä ilmenee erimielisyyksiä, ne käsitellään Saamelaisneuvostossa tai Saamelaisneuvoston valtuuttaman edustajan toimesta.

 

§ 8 Mikäli käsityömerkin omaava käsityöntekijä lopettaa toimintansa, tulee käsityöjärjestön, jonka hallintaan merkkiasiat kuuluvat, ostaa merkit takaisin häneltä.

 

§ 9 Jos ilmenee, että nämä säännöt eivät toimi odotetulla tavalla, voi Saamelaisneuvosto yhdessä merkkiä jakavien käsityöjärjestöjen kanssa laatia uudet säännöt. Tällaisilla säännöillä ei ole takautuvaa merkitystä. Sääntöihin on liitetty selitykset, joilla helpotetaan Sámi duodji – merkin käyttöä.

 

§ 10 kolme (3) hyväksyttyä merkkiä on arkistoitu Saamelaisneuvoston sihteeristöön.

 

*) Toistaiseksi