Ellos Duodji!

Sajos, 7.6.-10.8.2018

Sámi Duodji ry:n vuoden 2017 hanke ”Duddjon ja duodji ovdal ja dál” alkoi työstää näyttelyä, joka esittelee saamelaisen käsityöperinteen historiaa.

Tavoitteena oli esitellä mahdollisimman kattavasti duodjin kirjoa, sen historiallista taustaa sekä perinteiden, materiaalien ja tekniikoiden monimuotoisuutta. Etsimme vanhoja kuvia käsityöntekemisestä ja käsitöistä Museoviraston kuvista, ja valitsimme näyttelyn kuvat eri puolilta Suomen saamelaisaluetta.

Kuvien kertomaa tarinaa täydensimme käsitöillä, jotka ovatovat uusia, tänäkin päivänä edelleen tärkeitä käyttöesineitä, ”tämän päivän duodjia”. Käsityöperinteet elävät edelleen tekijöiden taitavissa käsissä, ja siirtyvät yhä uusille sukupolville niin perheissä ja suvuissa kuin kouluissa ja kursseillakin.

Ellos Duodji – Eläköön saamelainen käsityö!Ellos Duodji

Sámi Duodji rs álggii jagi 2017 prošeavttas ”Duodji ja duddjon ovdal ja dál” rahkadit čájáhusa, mii ovdanbuktá sámi duodjeárbevieru historjjá. Ulbmil lei čájehit duoji máŋggabealátvuođa, historjjálaš duogáža sihke árbevieruid, ávdnasiid ja teknihkaid nu viidát go vejolaš.

Dađe várás ozaimet boares govaid duddjomis ja dujiin Musealágádusa čoakkaldagain, ja válljiimet dain govaid birra Suoma sámeguovllu.

Govaid muitalusa dievasmahttet ja jotket otná beaivve duojit, maid mii ain duddjot juohkebeaivválaš atnogálvun ja hearván. Duodjeárbevierut ellet ain duodjáriid čeahpes gieđain ja sirdašuvvet ain ođđa sohkabuolvvaide nu bearrašiin ja sogain go skuvllain ja gursainge. Ellos duodji!


Iälus tyeji!

Säämi Tyeji rs aalgij ive 2017 projektist ”Duodji ja duddjon ovdal ja dál” rähtiđ čaitâlduv, mii ovdânpuáhtá säämi tyejiärbivuovij historjá. Ulme lâi čäittiđ tyeji maaŋgâmuáđušvuođâ, historjálii tuáváá sehe ärbivuovijd, amnâsijd já teknikijd nuuvt vijđáht ko máhđulâš.

Tađe várás mij uusâim puáris kuuvijd tuoijumist já tuojijn Museovirgáduv čuágálduvâin, já valjijm kuuvijd pirrâ Suomâ sämikuávlu.

Kuuvij muštâlem mainâs tievâsmiteh já juátkih onnáá peeivi tyejih, maid mij ain tuoijup jyehipiäiválii anokálvun já hervân. Tyejiärbivyevih eellih ain tuáijárij čepis kieđâin já sirdâšuveh ain uđđâ suhâpuolváid nuuvt perruin já suuvâin ko škoovlâin já kuursâin-uv. Iälus tyeji!