Saamelaisen luovan käsityöalan kehittämishanke 2021-2022

Hankkeen avulla mahdollistetaan saamelaisen luovan käsityöalan yhteisön aktivoiminen ja sisäinen keskustelu ja näin selkeytetään ja uudistetaan alan toimintatapoja kulttuurisesti kestävän saamelaisen kulttuurimatkailun kehittämiseksi/hyödyntämiseksi.

Vastuullisuus on noussut isoksi teemaksi kaikessa kaupallisessa toiminnassa. Keskustelu kulttuurisesta appropriaatiosta on johtanut tilanteeseen, jossa kieltämisen sijaan on tarpeen pohtia, mitä vastuullisuus ja kulttuurinen kestävyys saamelaisella luovalla käsityöalalla tarkoittaa. Yhdistys ja kauppa saa valtavasti kysymyksiä ulkopuolisilta toimijoilta sensitiiviseen toimintatapaan liittyen. Kysymyksiin vastaamiseksi on välttämätöntä mahdollistaa alan sisäinen keskustelu, jonka myötä selvennetään ja kehitetään saamelaisia arvoja tukevaa vastuullista ja kulttuurisesti sensitiivistä liiketoimintamallia, joka samalla myös palvelee saamelaisen luovan alan taloudellisia toimintaedellytyksiä ja kasvupotentiaalia. Naisvaltainen saamelainen luova käsityöala on merkittävä osa kulttuurimatkailua, koska se tuottaa kulttuuriin liittyviä ja niistä viestiviä tuotteita.
Yhdistyksen toiminta on vapaaehtoistoimintaa ja sillä on vain yksi vakituinen työntekijä, joten on tarpeen käynnistää erillinen projekti.

Kokonaisbudjetti: 116 318,18 €
Saatu avustus: 70 000 €
Hankeaika: 01.08.2021 - 31.07.2022
Hankevetäjä: Outi Paadar

Uutisartikkeleita:

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 70 000 e